Gezondheid

Gezondheidsaspecten

Zoals bij elk ras, kunnen er ook bij de Ridgeback gezondheidsaandoeningen voorkomen.

Eén van die aandoeningen is de knikstaart:
Een normale staart heeft lange smalle wervels met steeds kleiner wordende botjes. Bij een knikstaart daarentegen zijn de wervels korter, liggen niet recht en/of zijn vergroeid. Op een röntgenfoto van de staartwervels kan goed gezien worden welke wervels het betreft. Er zijn verschillende vormen, maar alle voelbare afwijkingen in de staart worden betiteld als “ knikstaart". Meestal is het reeds aanwezig bij de geboorte, maar het kan zich ook later pas manifesteren tot ca. 8-10 weken na de geboorte. Een knikstaart is te voelen als een knik of verdikking in de staart en is soms ook duidelijk zichtbaar, soms zelfs met een haakvorm.Van een afwijking aan de staart hoeft de hond geen enkele last te hebben zolang het slechts de staart betreft. Het probleem is echter dat, wanneer er met zo'n "lijder" gefokt wordt, bij het nageslacht afwijkingen in andere delen van het lichaam zouden kunnen optreden. Hoe de afwijking precies vererft is onbekend, maar dat er risico’s zitten aan het fokken met honden met deze afwijking is wel bewezen en reden voor de meeste fokkers om deze honden voor de fokkerij uit te sluiten.

 

Dermoïd sinus (geschoren)Een andere, kenmerkende aandoening is de dermoïd sinus. Dit is een aangeboren, erfelijke afwijking die ook wel (dermoïd) cyste genoemd wordt.
Deze afwijking kan overigens ook voorkomen bij andere hondenrassen. Het is o.a. beschreven bij de Afghaanse Windhond, de Boxer, de Kerry Blue Terrier en de Engelse Bulldog.
De dermoïd sinus is een zogenaamd “neuraalbuis-defect”, wat enigszins vergelijkbaar is met een “open-ruggetje” bij baby’s. Het ontstaat doordat er tijdens de embryonale fase een incomplete scheiding optreedt tussen de cellen die het ruggenmerg gaan vormen en de cellen die later de huid vormen. Er blijft daardoor een opening in de huid, die als het ware een tunneltje vormt naar beneden. De uitbreiding in de diepte kan variëren: van oppervlakkig tot helemaal aan het ruggenmerg. 
Het vóórkomen bedraagt tussen 3-6% ( ong. 1 op 20 geboren pups) waarbij wel aangetekend moet worden dat nog altijd niet iedere fokker open is over het voorkomen van een DS in het nest.
De dermoïd sinus komt vrijwel uitsluitend voor in de mediaanlijn van neuspunt tot staartaanzet. Opvallend is dat deze afwijking zelden wordt gezien in de ridge. Een enkele keer wordt er wel een dermoïd sinus gezien op een andere plek, meestal op de kop of aan de basis van het oor, maar ook in de keelstreek. Ook ridgeloze pups kunnen een dermoïd sinus hebben. Het constateren van een dermoïd sinus kan vrijwel altijd al direct na de geboorte danwel in de eerste weken. Bij het scheren van de verdachte plek kan, als de DS een opening met de buitenwereld heeft, een kleine opening te zien zijn waar kleine, donker gepigmenteerde haren uitsteken. Als de huid rondom de opening omhoog getrokken wordt, ontstaat een putje doordat de sinus vastzit aan de onderliggende structuren en niet kan meebewegen. Het kunnen voelen van een DS vraagt ervaring. Veel dierenartsen kunnen dit niet, als ze al op de hoogte zijn van het bestaan van deze aandoening. De dermoïd sinus is operatief verwijderbaar waarna de hond er geen enkele last meer van heeft. Ook hiervoor geldt echter; met een dergelijke hond mag niet gefokt worden.

Beide ouderdieren worden getest op heupdysplasie (HD) en elleboogdysplasie (ED). Alleen met vrije ouderdieren mag gefokt worden. Omdat deze aandoeningen niet alleen maar erfelijk bepaald zijn, kan het desondanks wel gebeuren dat een nakomeling toch problemen met HD of ED krijgt.

Verder zijn er wereldwijd Ridgebacks bekend met problemen van de schildklier, entropion of ectropion (naar binnen of naar buiten gekrulde oogleden), huidaandoeningen (allergie), degeneratieve myelopathie (een neurologische aandoening waardoor de spieren van de achterhand verlamd raken), cervicale myelopathie (afwijking van de nekwervels), doofheid (EOAD) en epilepsie.

Op de website van de Amerikaanse rasvereniging is een zeer uitgebreid overzicht te vinden van voorkomende aandoeningen bij de Ridgeback, nav 2 enquetes uitgevoerd onder de eigenaren van een Ridgeback in Amerika in 1996 en 2001.